خانه / اطلاعات کنگره / تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و  هفتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی و موضعی درد ایران

 

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند، جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه ششمین کنگره اینترونشنال درد  به رویداد ها و زمان های زیر توجه فرمایند. لطفا اقدامات لازم جهت شرکت در کنگره را در قالب جدول زمانی ارائه شده انجام دهید. در غیر این صورت امکان ثبت و ارسال مقاله برای پروسه نشر وجود نخواهد داشت.

 

زمان رویداد
۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات
۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات 
۳ مرداد ۱۳۹۷ آخرین زمان ثبت نام شرکت در کنگره
۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷ آخرین زمان درخواست برگزاری کارگاه 
 ۳ الی ۵ مرداد ۱۳۹۷ زمان برگزاری کنگره