خانه / اطلاعات کنگره / درباره کنگره

درباره کنگره

مشخصــات کلــی برنامــه

برگـزار کننده: انجمن علمی بيهوشي موضعي و درد ايران
نــــوع بــرنامــه: همایش و کنگره
عنـــوان بــرنامــه: ساليانه درد
الویت برنامه: اولویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام

مشخصــات دبیر علمی برنامــه

نام و نام خانوادگی محمودرضا آل بويه
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [۱۷۳۱] بیهوشی* | تخصص

مشخصــات اجرای برنامــه

تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تاریخ شروع برنامه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
تاریخ پایان برنامه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
شهــر محل برگــزاری: تهران
آدرس محــل برگــزاری: مرکز همایش های صدا و سيما 
تلفن واحد مجری: ۰۹۳۰۸۱۸۴۱۵
نام واحد مجری: انجمن بیحسی موضعی و درد ایران
تلفن مرکز برگزارکننده:  ۷۷۶۲۷۸۶۲
نحوه پرداخت هزینه: صرفا ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۱۸۹۰-۶۷۷۴ به نام انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران نزد بانک پاسارگاد

 

هــدف کلــی برنـــامه: ارتقا سطح علمی گروه درد
هدف اختصاصی برنـامه: بازآموزی روش های نوین کنترل درد