خانه / ثبت نام / تعرفه ها

تعرفه ها

ثبت نام برای عموم :     ۳۰۰۰۰۰۰  ريال

جهت ثبت نام در انجمن بیهوشی  به نشانی ذیل مراجعه فرمایید : http://israpm.net

اعضاء انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

تخصص زمان ثبت نام هزینه پرداخت
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد ۲۸ خرداد ماه تا ۲۰ تیرماه ۱۲۵۰۰۰۰  ريال
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد  ۲۱ تیرماه تا ۲ مرداد ماه ۱۵۰۰۰۰۰ريال
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد ۳ مرداد ماه ۲۰۰۰۰۰۰ريال

 

 

سایر افراد

 

تخصص زمان ثبت نام هزینه پرداخت
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد ۲۸ خرداد ماه الی ۳ مرداد ماه ۳۰۰۰۰۰۰ريال
 رزیدنت بیهوشی و فلوشیپ درد ۲۸ خرداد ماه الی ۳ مرداد ماه ۱۵۰۰۰۰۰ريال
سایر متخصصین ۲۸ خرداد ماه تا ۲۰ تیرماه ۲۷۵۰۰۰۰ ريال
سایر متخصصین ۲۱ تیر ماه الی ۳ مرداد ۳۰۰۰۰۰۰ريال
کارشناس پرستاری و هوشبری ۲۸ خرداد ماه الی ۳ مرداد ماه ۱۵۰۰۰۰۰ريال

نحوه پرداخت :

 ۱- واریز وجه به شماره کارت :

  ۵۰۲۲-۲۹۱۰-۱۸۹۰-۶۷۷۴ به نام انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران نزد بانک پاسارگاد

۲- ارسال فیش واریزی را به شماره تلگرام ذیل .

 

۰۹۳۹۰۸۱۸۴۱۵