خانه / اطلاعات کنگره / لیست سخنرانان

لیست سخنرانان

 

 

سخنران ویژه  :  Dr. med. Zbiggy J. Brodzinsky, M.D.

 

برنامه سخنرانی روز اول

برنامه سخنرانی روز دوم

برنامه سخنرانی روز سوم