خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی

به اطلاع می رساند که زمان برگزاری کارگاه ها :  روز دوم کنگره  ۴  مرداد  ماه می باشد.

عناوین کارگاه ها :

  • کارگاه سونوگرافی بلوکهای عصبی اندامهای تحتانی
  • کارگاه سونوگرافی بلوکهای عصبی اندامهای فوقانی
  • کارگاه PRP  شانه
  • کارگاه دیسکوژل
  • کارگاه PRP زانو
  • حلقه های کاهش درد

***************************

همچنین : جهت شرکت در کارگاه مبلغ را    واریز وجه به شماره کارت  کنگره :    ۵۰۲۲-۲۹۱۰-۱۸۹۰-۶۷۷۴ به نام انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران نزد بانک پاسارگاد    واریز نموده و تصویر فیش واریزی را از طریق فرم ذیل ارسال فرمایید.

 

*****  تکمیل فرم جهت شرکت در کارگاه الزامی می باشد

  • 0 ریال