خانه / اسپانسری / اسپانسری

اسپانسری

 1. اختصاص غرفه‌ VIP مطابق پلان غرفه
 2. درج نام و لوگوی اسپانسر روی سایت، پوستر و کیف کنگره.
 3. امکان برگزاری کارگاه در طول کنگره مطابق برنامه زمان‌بندی.
 4. اختصاص یک عدد لایت باکس در راهروی ورودی به سالن‌ها.
 5. اختصاص یک عدد استند تبلیغاتی پرتابل در سالن نمایشگاه.
 6. اختصاص یک عدد بیلبورد / بنر در فضای محیطی خارج از نمایشگاه .
 7. درج لینک سایت اسپانسر در سایت کنگره.
 8. درج آگهی در مجله مقالات کنگره/کتاب کنگره (رو یا پشت جلد).
 9. درج آگهی در فصل نامه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران.
 10. قراردادن سی دی تبلیغاتی اسپانسر در کیف کنگره.
 11. اختصاص سه عدد ژتون ناهار در هر روز .
 12. اختصاص پارکینگ.
(هزینه کارگاه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ريال)
هزینه   ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال   :  غرفه VIP

 1. اختصاص غرفه‌ مطابق پلان غرفه
 2. امکان برگزاری کارگاه در طول کنگره مطابق برنامه زمان‌بندی.
 3. اختصاص یک عدد لایت باکس در راهروی ورودی به سالن‌ها.
 4. اختصاص یک عدد استند تبلیغاتی پرتابل در سالن نمایشگاه.
 5. اختصاص یک عدد بیلبورد / بنر در فضای محیطی خارج از نمایشگاه .
 6. درج لینک سایت و لوگوی اسپانسر در سایت کنگره.
 7. درج آگهی در شماره ویژه مقالات کنگره/کتاب کنگره (صفحات اولیه).
 8. قراردادن کاتالوگ های تبلیغاتی اسپانسر در کیف کنگره.
 9. اختصاص سه عدد ژتون ناهار در هر روز.
 10. اختصاص پارکینگ.
هزینه هر غرفه  ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال   : سری  C و D
(هزینه کارگاه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ريال)

 1. یک عدد استند تبلیغاتی پرتابل در سالن های نمایشگاهی
 2. امکان برگزاری کارگاه در طول کنگره مطابق برنامه زمان‌بندی.
 3. درج لینک سایت و لوگوی اسپانسر در سایت کنگره.
 4. درج آگهی در شماره ویژه مقالات کنگره/کتاب کنگره (صفحات میانی).
 5. اختصاص دو عدد ژتون ناهار در هر روز.
 6. اختصاص پارکینگ.
هزینه هر غرفه  ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال : سری B
(هزینه کارگاه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ريال)

 

 1. درج لوگوی اسپانسر در سایت کنگره.
 2. امکان برگزاری کارگاه در طول کنگره مطابق برنامه زمان‌بندی.
 3. درج آگهی در شماره ویژه مقالات کنگره/کتاب کنگره (صفحات میانی).
 4. اختصاص دو عدد ژتون ناهار در هر روز.
 5. اختصاص پارکینگ.

 

هزینه هر غرفه  ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ريال   :  سری  A
(هزینه کارگاه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ريال)