خانه / محورهای کنگره

محورهای کنگره

محورهای کنگره

محورهاي كنگره درد ٢٠١٨، ISRAPM – سندرمهاي درد مزمن و پاتوفيزيولوژي انها – كنترل دردهاي حاد و پس از عمل( روشهاي جديد از جمله بلوك و …) – روشهاي كنترل درد: فارماكولوژيك و غير فارماكولوژيك – داروهاي انالژزيك از جمله NSAIDS، اپيوييدها، خانواده گاباپنتين و داروهاي New Generation Analgesics – …

بیشتر بخوانید »